Thông tin

Giấy xác nhận lương là gì? Cách viết giấy xác nhận lương chi tiết, đầy đủ

Giấy xác nhận lương là gì? Cách viết giấy xác nhận lương chi tiết, đầy đủ

Giấy xác nhận lương, xác nhận thu nhập cá nhân là gì? Nó được sử dụng để làm gì và cách viết giấy xác xác nhận lương như thế nào? 

Đây là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra khi được yêu cầu trong quá trình hoàn tất hồ sơ vay vốn ngân hàng, nộp thuế…. 

Nếu bạn cũng chưa biết giấy xác nhận lương là gì thì hãy cùng mình tìm hiểu trong bài viết dưới đây. 

Giấy xác nhận lương là gì?

Giấy xác nhận lương là văn bản xác nhận mức thu nhập thực tế cá nhân mà người lao động nhận được khi công tác, làm việc tại các cơ quan, đơn vị tổ chức hay doanh nghiệp nào đó. 

Mục đích của giấy xác nhận mức lương là để chứng minh khả năng tài chính của cá nhân với các cơ quan, tổ chức như ngân hàng, đại sứ quán, cơ quan thuế…

Thông thường, trong giấy xác nhận mức lương thu nhập cá nhân sẽ cần xác nhận thu nhập của ít nhất 3 tháng liên tiếp gần với thời điểm xác nhận nhất. 

Mẫu giấy xác nhận lương

Đặc điểm của giấy xác nhận lương?

Xuất phát từ tên gọi của loại văn bản này thì ta có thể nhìn thấy hai đặc điểm cơ bản nhất của mẫu giấy xác nhận lương:

 • Về nội dung: Xác định các thông tin liên quan đến mức lương mà cá nhân người lao động được hưởng như: Tiền lương hàng tháng, thưởng, phụ cấp… Đặc biệt, giấy xác nhận lương có thể xác nhận mức lương hàng tháng nhưng cũng có thể xác nhận mức lương trong khoảng thời gian cụ thể tùy theo mục đích mà người xác nhận muốn. 
 • Về tính bảo mật: Không giống với các loại giấy xác nhận khác, giấy xác nhận mức thu nhập có liên quan trực tiếp đến thông tin cá nhân về chính sách lương thưởng của đơn vị, đặc biệt là đối với những người làm kinh doanh. Chính vì vậy, việc xác nhận lương phải được bảo mật và thực hiện với những mục đích hợp lý.

Giấy xác nhận lương được dùng trong các trường hợp nào?

Trên thực tế, giấy xác nhận mức thu nhập cá nhân là giấy tờ cần thiết để hoàn thành các thủ tục như:

 • Vay vốn ngân hàng
 • Làm thủ tục xin Visa đi du lịch, lao động hoặc định cư ở nước ngoài.
 • Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Mua nhà ở xã hội

Các nội dung cơ bản trong giấy xác nhận lương/ mức thu nhập cá nhân?

 • Họ và tên người làm giấy xác nhận 
 • Địa chỉ nơi ở 
 • Số chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước cá nhân 
 • Tên công ty, đơn vị mà người làm giấy xác nhận đang công tác 
 • Địa chỉ công ty 
 • Số điện thoại cá nhân 
 • Vị trí/ chức vụ công tác 
 • Loại hợp đồng lao động 
 • Thời gian bắt đầu làm việc và thời hạn kết thúc hợp đồng
 • Mức lương chính/ thu nhập khác/ các khoản phụ cấp
 • Bên xác nhận: Các cấp có thẩm quyền (Thường là giám đốc hoặc phó giám đốc công ty nơi khách hàng đang làm việc.)
 • Chữ ký và họ tên người làm giấy xác nhận 

Một số mẫu giấy xác nhận lương 

Dưới đây là một số mẫu giấy xác nhận lương mà mình đã tổng hợp để bạn có thể tham khảo và sử dụng. 

Mẫu 1: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— oOo ———

GIẤY XÁC NHẬN LƯƠNG

Kính gửi : Ban Giám đốc Công ty………………………………………………………………….

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………….

Sinh ngày …… tháng …… năm ……..

Số CMND: ………………… Cấp ngày: ……………… Nơi cấp:…………………………..

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………

Hiện đang công tác tại:

Công ty : …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ công ty: ….………..………………………………………………………………………

Điện thoại :……………………………… Fax: …………………………………………………..

Vị trí công tác của tôi : …………………………………………………………………………….

Chức danh/chức vụ : …..………………………….………………………………………………

Loại Hợp đồng lao động (đánh dấu “x”):

⬜ Không xác định thời hạn

⬜ Xác định thời hạn 01 năm

⬜ Xác định thời hạn 02 năm

⬜ Xác định thời hạn 03 năm

⬜ Khác (ghi rõ): …………………………………………………………………………………

Thời gian công tác: Từ ngày ……../……/…….. đến nay.

Thu nhập hàng tháng:

Loại thu nhập (đánh dấu “x”):

⬜ Trước thuế

⬜ Sau thuế

Mức thu nhập:

– Lương chính : …………………………… đồng/tháng

– Thu nhập khác : …………………………. đồng/tháng

Diễn giải nguồn thu nhập khác :……………..………………………….……………………..

Thu nhập 03 tháng gần nhất:

– Tháng ……../………: ………………………đồng/tháng

– Tháng ……../………: ………………………đồng/tháng

– Tháng ……../………: ………………………đồng/tháng

Hình thức trả lương (đánh dấu “x”):

⬜ Tiền mặt

⬜ Chuyển khoản

Lý do xin xác nhận :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty.

Kính trình Giám đốc/Tổng Giám đốc xem xét và xác nhận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…………, ngày … tháng … năm ……

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY                                                 NGƯỜI KHAI

Xác nhận các thông tin trên là chính xác                                (Ký, ghi rõ họ tên)

       (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Cách viết giấy xác nhận lương chi tiết

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——–o0o——–

ĐƠN XIN XÁC NHẬN LƯƠNG

Kính gửi: Ban Giám đốc……………………………………………………………………….

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………………

Số CMND: ……………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …/…/……

Nơi cấp: …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………

Nay tôi viết đơn này kính mong Ban Giám đốc xác nhận cho tôi những thông tin sau:

Nơi công tác: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ………………………………………………………………………………………..

Vị trí công tác: …………………………………………………………………………………….

Hình thức trả lương: 

⬜ Tiền mặt                                      ⬜ Chuyển khoản

Cụ thể thu nhập 3 tháng gần nhất như sau:

Hình thức thu nhập/ Thời gian 

……./……. ………/…….. ………/…….

Lương thực lãnh 

Lý do xin xác nhận:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin chân thành cảm ơn!

…….., ngày … tháng … năm ……

          Xác nhận của Công ty                                                 Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)                         (Ký và ghi rõ họ tên)

 

Mẫu 3:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

XÁC NHẬN MỨC LƯƠNG

Kính gửi: Cơ quan hữu quan 

Theo đề nghị của:

Ông/Bà : …………………………………………………………………………

Ngày sinh : ……………………………………………………………………….

Số CMND : ………………………………………………………………………

Cấp ngày : ……/……/……… Nơi cấp: ………………………………………….

Chúng tôi xác nhận các thông tin sau:

 1. Nơi làm việc: ………………………………………………………………….
 2. Vị trí công tác : ………………………………………………………………..
 3. Phòng/Ban : ……………………………………………………………………
 4. Thời gian làm việc : …………………………………………………………..
 5. Loại hợp đồng lao động : ……………………………………………………..
 6. Thu nhập bình quân tháng : …………………………………………………..

Trong đó: 

– Lương chính : ………………………………………………………………….

– Thu nhập khác: ………………………………………………………………..

– Phụ cấp : ……………………………………………………………………….

Trân trọng!

……………., ngày ….. tháng … năm …….

                                                                                           ĐẠI DIỆN CƠ QUAN

                                                                                            (Ký tên và đóng dấu)

Làm giấy xác nhận lương sẽ không còn là điều xa lạ nếu bạn đã đọc hết bài viết của mình. Hi vọng với những thông tin mà mình viết trong bài cũng như ba mẫu giấy xác nhận lương phổ biến nhất mà mình đã cung cấp thì bạn sẽ có thể hoàn thành các thủ tục của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. 

Chúc bạn thành công và cảm ơn bạn vì đã đọc bài viết của mình!

XEM THÊM:

Post Comment